Privacy Policy

Privacy policy

Electrolux Home Products (Nederland) B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk genoemd: “Electrolux”) bieden verschillende producten en diensten aan. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Electrolux over bepaalde persoonsgegevens van u.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. U kunt op verschillende manieren uw persoonsgegevens met Electrolux delen. Op het moment dat u uw persoonsgegevens met Electrolux deelt verwerken wij deze. Bijvoorbeeld door een aankoop te doen in een webshop, een registratieformulier in te vullen, een account aan te maken op de website, contact met ons op te nemen, deel te nemen aan een promotie, een evenement te bezoeken, een aankoop te registeren of wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een kookworkshop. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Electrolux acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Electrolux veilig zijn en dat wij ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u de mogelijkheid uw gegevens in te zien. Wij respecteren de keuzes die u maakt ten aanzien van uw privacy. Uw belang staat bij ons voorop.

In deze privacy policy hebben wij voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Electrolux van u verwerkt in het kader van de producten en diensten die Electrolux in Nederland op de markt brengt. De privacy policy geldt voor eenieder die een product van Electrolux afneemt, met Electrolux contact opneemt en voor alle gebruikers van de website(s) van Electrolux.

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze verklaring met enige regelmaat te lezen. De meest actuele privacy policy treft u aan op www.aeg.nl/privacy, www.electrolux.nl/privacy, www.zanussi.nl/privacy en op mijn.apparaten.nl/privacy.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Alle organisaties die onderdeel uitmaken van Electrolux Home Products Nederland B.V. voeren dezelfde privacy policy. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de organisatie bij wie u een product afneemt of met wie u contact opneemt, dit kan dus ook een van de groepsmaatschappijen zijn.

Overzicht gegevens
Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij gegevens van u nodig. Zo zijn wij in staat uw aankopen, vragen, meldingen en klachten snel en adequaat op te pakken. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Deze gegevens verwerken wij van u:
- Voor- en achternaam
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- Betaalgegevens
- IP-adres
- E-mail adres
- Uw geregistreerde aankopen en de winkel waarin deze gekocht zijn

Overzicht verwerkingen
Hieronder treft u een globaal overzicht aan, waarin de belangrijkste verwerkingen zijn weergegeven. Het doel van het overzicht is om u een beeld te geven van de gegevens die wij van u verwerken.

• Klantenservice
Als u contact met ons opneemt via de direct verkopende partijen, onze webshops, telefonisch, per e-mail of via social media, gebruiken wij het klantsysteem om uw gegevens te bekijken en op te slaan.

In de database van onze klantenservice worden alle contactmomenten vermeld die u met ons hebt gehad, bijvoorbeeld als u belt of e-mailt met vragen. Dit heeft voor u als voordeel dat u één en ander niet opnieuw uitgebreid hoeft toe te lichten wanneer u nogmaals contact met ons opneemt.

Indien u telefonisch contact met ons opneemt kunnen gesprekken worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden en training. Deze opnames worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. Uiteraard wordt u hierover van te voren geïnformeerd.

Electrolux maakt voor sommige diensten contact via social media. De social media kanalen waarvan Electrolux gebruikt maakt zijn Facebook en Twitter. Tweets en posts die u via deze social media deelt worden opgeslagen in onze database, zodat we deze (op een later moment) voor u kunnen beantwoorden. Medewerkers van de klantenservice proberen zo snel mogelijk uw vragen te beantwoorden.

Electrolux verkrijgt van Facebook geen persoonlijke gegevens van personen die op “vind ik leuk” hebben geklikt. Facebook verstrekt enkel algemene informatie. Indien Electrolux via Facebook een actie plaatst, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verkrijgen. Deze informatie krijgen wij echter alleen indien u hiervoor aan Facebook toestemming hebt gegeven. Electrolux kan ook via Facebook aan u vragen of er een nieuwsbrief aan u toegezonden mag worden. Enkel indien u te kennen heeft gegeven hiervan gebruik te willen maken, wordt de nieuwsbrief aan u toegezonden. U kunt zich daar op ieder moment weer voor afmelden.

• Account
Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening dient u eerst een account aan te maken. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Dit is handig voor u, u hoeft deze gegevens dan niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere aankopen, zodat Electrolux u beter van dienst kan zijn. Wij registreren uw naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en inloggegevens.

• Marketingactiviteiten
We gebruiken uw persoonsgegevens om u goed te kunnen adviseren over producten die u gebruikt. Daarnaast kan Electrolux u met deze gegevens passende (persoonlijke) aanbiedingen doen. Dit kan worden gedaan per post, telefonisch of per e-mail. Ontvangt u liever geen persoonlijke aanbiedingen en/of nieuwsbrieven, dan kunt u zich altijd uitschrijven. U kunt dit doen via de klantenservice, uw account of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

• Verbetering
Wij streven ernaar onze dienstverlening en producten continue te verbeteren. Om dat te kunnen doen is het voor ons nodig om marktonderzoek en statistisch onderzoek te doen. Electrolux kan u ook benaderen voor een klantonderzoek. Verder willen we graag van u weten hoe de afhandeling van een klacht is verlopen en of u tevreden bent met de manier waarop u geholpen bent.

• Websites
Als u onze website(s) bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken, waaronder cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens uw internetgebruik onthouden en opslaan op uw eigen computer. Cookies hebben verschillende functies. Electrolux maakt gebruik van first party cookies en van third party cookies. First party cookies worden door Electrolux zelf geplaatst en worden gebruikt om onze website(s) beter te laten functioneren. Third party cookies worden door derden, bijvoorbeeld adverteerders, geplaatst.

Op grond van de wetgeving moet Electrolux u van te voren om toestemming vragen om cookies te mogen plaatsen op uw computer, daarom informeren wij u van te voren over de cookies die geplaatst worden en de keuzes die u hierin kunt maken.

U kunt zelf bepalen of u cookies toestaat of niet. Indien u niet wilt dat Electrolux cookies verzamelt, kunt u de cookies verwijderen uit uw browser en de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies niet automatisch mogen worden geaccepteerd. Meer informatie over de verschillende cookies die wij gebruiken vindt u hieronder:

- Analytische cookies
Om onze website(s) zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, maakt Electrolux gebruik van deze cookies. Met behulp van deze cookies kunnen de websitebeheerders bekijken welke informatie u het meest waardevol vindt en welke van de pagina’s het meest gebruiksvriendelijk zijn. Het gebruik van deze cookies gebeurt op anonieme basis.

- Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van onze website(s). Functionele cookies worden gebruikt om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de website heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

- Performance cookies
Performance cookies worden door ons gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of een inschrijving. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en is niet herleidbaar naar u.

- Profilering cookies
Dit zijn cookies, geplaatst door third parties, die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties goed aansluiten bij uw interesses. Profilering cookies worden ook gebruikt door social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter, als u op “vind ik leuk” hebt geklikt. Het is ook mogelijk dat u na het bezoeken van onze website(s) op andere websites advertenties ziet met de door u bekeken producten.

Daarnaast herkennen wij uw IP-adres indien u een van onze website(s) bezoekt. Electrolux bewaart deze gegevens op anonieme basis en alleen om de tijd van uw bezoek, de bezochte pagina’s, koppelingen waar u op klikt te analyseren om daarmee de functionaliteit, de inhoud van de website en het productaanbod te verbeteren.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Electrolux bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Beveiliging
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Electrolux passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Electrolux niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.
 
Zo schakelt Electrolux voor bepaalde onderdelen van de dienstverlening, bijvoorbeeld voor het aan huis bezorgen van uw aankoop, het uitvoeren van service opdrachten en het versturen van e-mails, andere partijen in. In die situaties is het dan ook noodzakelijk dat wij uw gegevens verstrekken of dat zij toegang krijgen tot uw gegevens. Electrolux heeft duidelijke afspraken gemaakt met deze partijen, want Electrolux blijft wel verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

Electrolux kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter. Als dat het geval is verleent Electrolux haar medewerking.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Uw rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij Electrolux kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. We verzoeken u in dat geval aan te geven welke specifieke persoonsgegevens u graag wilt ontvangen. Daarnaast vragen wij u zich te legitimeren. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, indien deze onjuist zijn. We kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens in onze systemen te bewaren.

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Electrolux kunt u bezwaar maken, indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor analyse-, marketing—en verkoopactiviteiten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via consumenten.belangen@electrolux.nl. Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek.

 
Naar een vriend(in) verzenden

Naar meer vrienden verzenden

Bekijk een voorbeeld van deze e-mail Beste, ik zag dit apparaat op de website van Electrolux en misschien ben je hierin wel geïnteresseerd.

Sluiten