BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING – Electrolux Pure F9

Electrolux verzoekt eigenaren van de Electrolux Pure F9 draadloze stofzuiger met bepaalde serienummers onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het apparaat vanwege een mogelijk veiligheidsprobleem. 


De reden is een probleem met een onderdeel van het product, dat onder bepaalde omstandigheden oververhitting kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de stofzuiger vlam vat. Oververhitting wordt beschouwd als een ernstig risico dat kan resulteren in een brand die zich mogelijk uitbreidt naar aangrenzend brandbaar materiaal.


Eigenaren van de betreffende modellen wordt gevraagd contact op te nemen met de plaatselijke Electrolux Service Organisatie voor instructies over het terugsturen van het product en voor informatie over de beschikbare oplossingsmogelijkheden voor consumenten (bijv. vervanging van het product).


Er is tot op heden geen persoonlijk letsel of materiële schade gemeld. Desalniettemin, omdat de veiligheid van onze consumenten onze topprioriteit is bij Electrolux, nemen we deze zaak zeer serieus. We hebben besloten om alle betrokken producten in deze serie onmiddellijk terug te roepen.

Het gaat om de volgende productbatches: klik hier voor de modellijst.

U kunt dit controleren door het model, het productnummer (PNC) en de serienummers (SN) te controleren. Deze vindt u op een etiket dat achter de cycloonunit van de stofzuiger is aangebracht.


Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u contact opneemt met de [brand] klantenservice: 

De informatie vindt u op het typeplaatje.


FX9-electrolux-label-378x262png.png 148x472_elux_vacuum.png

 

Als u een product met de respectieve serienummers/productnummers bezit, moet u het het gebruik van het apparaat onmiddellijk stoppen, het gescheiden houden van het laadstation en de stekker van het laadstation uit het stopcontact halen. 

Als het model- en productnummer (PNC) overeenkomen, en als het binnen de hierboven vermelde reeks serienummers (SN) valt, en ons plaatselijke Electrolux-servicecentrum heeft nog geen contact met u opgenomen, belt u dan 085 - 086 1931. Zij zullen u instructies geven over hoe u het product kunt retourneren en hoe u een correcte vergoeding kunt krijgen voor de terugzending. Wanneer je vragen hebt over deze terugroepactie dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: aeg@promocontact.eu of telefonisch via het nummer 085 - 086 1931 (ma-vr: 8:30 tot 17:30 uur).

Indien u uw toestel niet aankocht in België, Nederland of Luxemburg, neem dan contact met ons op om na te kijken of uw FX9 stofzuiger tot de betrokken producten behoort.

Let op: Voor producten met andere serienummers binnen de Electrolux Pure F9 serie geldt dit niet. Voor andere producten van AEG of Electrolux waaronder andere stofzuigermodellen geldt dit niet.

Onze oprechte excuses voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.

Voor meer informatie omtrent een terugroeping van een product in het algemeen, gelieve de website van de NVWA te raadplegen: www.nvwa.nl/