Hoe de pakking vervangen (6)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd

HOE DE PAKKING TE VERVANGEN

 

STAP 1 Trek de pakking uit 4 hoeken. (Begin vanuit de hoek.)

STAP 2 Verwijder de pakking van elke kant

STAP 3 Plaats een nieuwe pakking en monteer deze vanuit 4 hoeken.

Zorg ervoor dat de pakkingvoet (haakvorm) volledig in de pakkingzitting (groef van deurbekleding) wordt gedrukt.

Zorg ervoor dat de pakking goed is uitgelijnd met de pakkingzitting.

Zorg ervoor dat de pakking na het sluiten van de deur goed aan de deur is bevestigd.