Hoe de plank vervangen (1)

Laatst bijgewerkt 24-2-2021 13:48

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd


Hoe de plank te vervangen


Om een van de planken uit het railcompartiment te verwijderen, verplaatst u de plank naar de positie waar de inkeping van de houten plank precies onder de plastic paal zit en tilt u deze vervolgens omhoog en eruit.

Herhaal de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de plank terug te plaatsen