Demontage en montage van de Comfort Lift-korf

Laatst bijgewerkt 19-5-2021 10:23

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


1. Demontage van de ComfortLift-korf

Om de ComfortLift-korf te demonteren, moet deze in de onderste positie staan, anders vergrendelt het hefmechanisme de korf en is het niet mogelijk om deze te demonteren.1 - Druk op de knop om het plastic vergrendelingsdeel te verwijderen.     

2 - Trek met de knop ingedrukt aan het plastic deel.

3 - Voer deze handeling uit op de linker en rechter rail.


4 - Trek de korf zo ver als mogelijk naar buiten zonder de tilbeweging te gebruiken.
Trek vervolgens aan elke kant van de korf het hendeltje 1 cm richting het midden van de vaatwasser en trek tegelijkertijd de korf minimaal 1 cm naar buiten.

5 - Schuif de rails aan beide zijden naar binnen terwijl u de korf vasthoudt.


2. Montage van de ComfortLift-korf

Met het hefmechanisme in de onderste stand.

Om de ComfortLift-korf te monteren, moet deze op de onderste positie staan, anders botst het hefmechanisme met de korf en is het niet mogelijk om deze te monteren.


1 - Trek de rails naar buiten en plaats de korf op de rails. Schuif de korf naar binnen.

2 - Zorg ervoor dat de korf op het hefmechanisme is bevestigd.

3 - Monteer het plastic sluitdeel.

4 - Voer deze handeling uit op de linker en rechter rail.