Hoe de rails van de besteklade demonteren en installeren?

Laatst bijgewerkt 20-5-2021 18:00

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Demontage en montage van de besteklade

De handeling is gelijk voor zowel de besteklade als de bovenste korf.
Start met het volledig uitschuiven van de lade of de korf.

Detail van de drukknop en de beweging in stap 2

1 - Verwijder de schroeven waarmee de korf aan de rails is bevestigd.

2 - Druk op de knop en verschuif de korf terwijl je de rail vasthoudt.

3 - Terwijl je de korf vasthoudt, duw je één rail tegelijk van de korf weg.
Een kleine beweging volstaat om de korf van de rails te verwijderen.


Om de lade of de korf te installeren, ga in omgekeerde volgorde te werk.


Demontage en montage van de rails

1 - Wanneer de rail is uitgelijnd zoals weergegeven op de afbeelding hierboven, bevindt de drukknop zich in het gat dat is gemarkeerd.

2 - Druk de knop in en schuif de rail in de richting van de voorkant van de vaatwasser. Een kleine beweging volstaat om de rails te verwijderen uit de kuip.


Om de rails te plaatsen, ga in omgekeerde volgorde te werk, zonder de knop in te drukken.


Afbeelding van de rechtse rail met detail van de componenten: