Het deurrubber (2) demonteren en monteren

Laatst bijgewerkt 21-9-2021 16:45

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe de deurafdichting vervangen?

 1. Werkblad.


  Verwijder de schroeven waarmee het werkblad aan het achterpaneel is bevestigd.


  Trek het werkblad er aan de achterkant uit.

 2. Veiligheidsvergrendeling van de deur.

  Word afbeelding importeren
  Verwijder de plastic ring waarmee het deurrubber aan de kast is bevestigd. Maak het deurrubber los van de kast.Word afbeelding importeren
  Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.

  Word afbeelding importeren
  Beweeg de deurvergrendeling naar links.

  Word afbeelding importeren
  Draai de vergrendeling naar binnen (richting rechts).

  Word afbeelding importeren
  Trek de vergrendeling uit.


  Trek de bedradingsbescherming naar buiten.Koppel de connector los.

  Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de deurbeveiliging weer te installeren:
  Word afbeelding importeren
  Let op, zorg ervoor dat de rand van de vergrendeling correct op de buitenkant geplaatst wordt voordat je de schroeven vastdraait om de deurbeveiliging weer aan het frontpaneel te bevestigen, zoals aangegeven door de pijlen. Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 2,5 Nm.

 3. Bedieningspaneel

  Verwijder het werkblad. (zie hierboven)

  Word afbeelding importeren

  Word afbeelding importeren
  Trek de wasmiddellade uit en druk tegelijkertijd op de rechterkant, aangegeven door de pijl.

  Word afbeelding importeren
  Verwijder de schroef waarmee het bedieningspaneel aan de waterverdeler is bevestigd.

  Word afbeelding importeren
  Trek indien nodig de klem eruit.

  Word afbeelding importeren
  Verwijder de vier schroeven waarmee de dwarsbalk aan de zijkanten van de kast is bevestigd.
  Verwijder de twee schroeven waarmee de wasmiddellade aan de dwarsbalk is bevestigd.

  Word afbeelding importeren
  Maak het verankeringslipje los waarmee de wasmiddellade aan het dwarsstuk is bevestigd.

  Word afbeelding importeren
  Breng beide zijden van het bedieningspaneel omhoog om de haken te verwijderen waarmee het aan het voorpaneel is bevestigd.

  Word afbeelding importeren
  Verwijder het bedieningspaneel en plaats het zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Zorg ervoor dat je een bescherming aanbrengt om krassen te voorkomen.

 4. Voorpaneel

  Verwijder het werkblad (zie hierboven).
  Verwijder het bedieningspaneel (zie hierboven).
  Verwijder de plastic ring, verwijder het deurrubber van het voorpaneel.
  Maak de schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur is bevestigd (zie hierboven).

  Word afbeelding importeren
  Kantel de wasmachine (naar achteren). Draai de drie schroeven los waarmee het voorpaneel aan de basis is bevestigd (aangegeven door de pijlen).

  Word afbeelding importeren
  Draai de twee schroeven los waarmee het frontpaneel aan de zijkanten is bevestigd (aangegeven door de pijlen).

  Word afbeelding importeren
  Verwijder het frontpaneel. Draai bij het terugplaatsen van het frontpaneel eerst de twee bovenste schroeven vast en daarna de drie onderste schroeven.

 5. De deurafdichting/het deurrubber  Verwijder het deurrubber van zijn plaats in de kast.

  Word afbeelding importeren
  Trek het deel van het ladecompartiment uit het inlaatvak voor wasmiddel in het deurrubber. (open de klem indien nodig, laat deze anders gesloten).

  Word afbeelding importeren

  Bij het opnieuw installeren:
  Als de klem is verwijderd, plaats je deze weer op zijn plaats (aangegeven door de pijl) in het inlaatvak voor wasmiddel in het deurrubber.
  Smeer de buitenkant van het ladecompartiment. Smeer de binnenkant van het inlaatvak voor wasmiddel in het deurrubber.

  Word afbeelding importeren
  Steek het gedeelte van het ladecompartiment dat wordt aangegeven door de pijl voorzichtig in de wasmiddelinlaatopening van het deurrubber.

  Word afbeelding importeren
  Controleer of de waterverdeler perfect op zijn plaats zit om waterlekkage te voorkomen.

  Verwijder de borgring waarmee het deurrubber aan de kuip is bevestigd.


  Word afbeelding importeren
  Neem het deurrubber uit de gelaste kuip.

  Bij het opnieuw monteren van het deurrubber:
  Gebruik vloeibare zeep om het gedeelte waar het deurrubber in de kuip wordt geplaatst te smeren (aangegeven
  bij de rode cirkel). Zorg ervoor dat de referenties zijn uitgelijnd.
  Monteer de borgring tussen het deurrubber en de kuip weer.
  Monteer de plastic ring tussen het deurrubber en de kast weer.