Stoornis - Veiligheidsmededeling Electrolux Pure F9

Laatst bijgewerkt 13-6-2023 13:48

Probleem

  • Veiligheidsmededeling

Geldt voor

  • Pure F9
  • Draadloze steelstofzuiger

Oplossing

Electrolux verzoekt eigenaren van de Electrolux Pure F9 draadloze stofzuiger onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het apparaat vanwege een mogelijk veiligheidsprobleem. De reden is een probleem met een onderdeel van het product, dat onder bepaalde omstandigheden oververhitting kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de stofzuiger vlam vat. Oververhitting wordt beschouwd als een ernstig risico dat kan resulteren in een brand die zich mogelijk uitbreidt naar aangrenzend brandbaar materiaal.Eigenaren van de betreffende modellen wordt gevraagd contact op te nemen met de plaatselijke Electrolux Service Organisatie voor instructies over het terugsturen van het product en voor informatie over de beschikbare oplossingsmogelijkheden voor consumenten (bijv. vervanging van het product).Er is tot op heden geen persoonlijk letsel of materiële schade gemeld. Desalniettemin, omdat de veiligheid van onze consumenten onze topprioriteit is bij Electrolux, nemen we deze zaak zeer serieus. We hebben besloten om alle producten onmiddellijk terug te roepen.


Het gaat om de volgende productbatches: klik hier voor de modellijst.


U kunt dit controleren door het model en het productnummer (PNC) te controleren. Deze vindt u op een etiket dat achter de cycloonunit van de stofzuiger is aangebracht.Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u contact opneemt met de [brand] klantenservice: 


  • Modelnummer
  • PNC-nummer
  • Serienummer

De informatie vindt u op het typeplaatje.Als u een product met de respectieve productnummers bezit, moet u het het gebruik van het apparaat onmiddellijk stoppen, het gescheiden houden van het laadstation en de stekker van het laadstation uit het stopcontact halen. 


Als het model- en productnummer (PNC) overeenkomen, en ons plaatselijke Electrolux-servicecentrum heeft nog geen contact met u opgenomen, belt u dan 085 - 086 1931. Zij zullen u instructies geven over hoe u het product kunt retourneren. Wanneer je vragen hebt over deze terugroepactie dan kun je contact opnemen door een mail te sturen naar: aeg@promocontact.eu of telefonisch via het nummer 085 - 086 1931 (ma-vr: 8:30 tot 17:30 uur).


Let op: Het probleem doet zich alleen voor bij de Pure FX9 stofzuigers met genoemde productnummers (PNC). Andere Electrolux-producten, waaronder elk ander stofzuigermodel, vertonen geen problemen.


Onze oprechte excuses voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.


Voor meer informatie omtrent een terugroeping van een product in het algemeen, gelieve de website van de NVWA te raadplegen: www.nvwa.nl/